Formalności po przeprowadzce - powiadomienie banków, ubezpieczycieli i innych instytucji

Osoby zmieniające miejsca zamieszkania muszą liczyć się z szeregiem formalności, jakie trzeba dopełnić po przeprowadzce. Wiele osób się ich obawia, choć zupełnie niepotrzebnie. Co prawda trzeba odwiedzić kilka miejsc, ale coraz więcej firm wychodzi naprzeciw osobom chcących zmienić między innymi adres, a formalności nie trwają długo. O czym należy pamiętać po przeprowadzce? Odpowiadamy poniżej.

Zmiana adresu w najważniejszych instytucjach

Zmiana adresu zamieszkania wiąże się z koniecznością poinformowania o tym instytucji, z którymi łączy mieszkańca jakiś stosunek prawny (czyli te, z którymi zostały zawarte umowy). Jedną z pierwszych czynności powinna być zmiana adresu w banku. Bank musi posiadać aktualne dane, zarówno celem wysyłania korespondencji w odpowiednie miejsce, jak i prawidłowego księgowania przelewów. Jeżeli zmiana adresu w banku nie zostanie zgłoszona, może to mieć nieciekawe konsekwencje, na przykład wpis do rejestru dłużników, otrzymanie nakazu zapłaty, popsuta historia kredytowa. Aby tego uniknąć, formalności należy dopełnić jak najszybciej. Kogo jeszcze należy powiadomić o zmianach? Oczywiście zakład ubezpieczeniowy. Dane zawarte w polisie muszą być zgodne z danymi podanymi w innych dokumentach. O zmianie adresu zamieszkania, nazwiska czy innych danych osobowych należy niezwłocznie powiadomić ubezpieczyciela. Poza wyżej wymienionymi, o zmianach należy powiadomić także operatora telefonii oraz internetu. Warto zastanowić się nad tym, która korespondencja jest istotna i zgłosić informację o zmianie adresu u osób, które ją wysyłają. Jeżeli zmiana nie zostanie zgłoszona, listy będą wysyłane na stary adres zamieszkania. Ważna jest także informacja, że przesyłka dwukrotnie awizowana automatycznie uznawana jest za doręczoną, co w niektórych przypadkach może mieć skutki prawne.

Lekarz rodzinny po przeprowadzce

Lekarz rodzinny a miejsce zameldowania jest to kolejna kwestia, nad którą zastanawiają się osoby zmieniające miejsce pobytu. Sytuacja ta uregulowana jest w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 56 § 1, zgodnie z którym wyboru lekarza rodzinnego dokonuje się poprzez złożenie deklaracji, w której zawarte jest oświadczenie woli. W deklaracji tej należy podać miejsce zamieszkania, a miejsce zameldowania nie jest istotne. Co więcej, wybór lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w danym miejsce nie oznacza, że jest to zamieszkania pacjenta, a jedynie miejsce przebywania z zamiarem pobytu. Zmiany lekarza rodzinnego można dokonać bezpłatnie dwa razy do roku. Zgłoszenie się do przychodni po przeprowadzce jest rzeczą, o której warto pamiętać, gdyż choroba lub inne nieprzewidziane sytuacje mogą przytrafić się w najmniej odpowiednim momencie. 

Bądźmy w kontakcie

tel. PL 79 626 90 91
tel. UK 077 8463 1351
e-mail PL: biuro@przeprowadzki-bialy-orzel.pl
e-mail UK: office@przeprowadzki-bialy-orzel.pl

Adres

Przeprowadzki "Biały Orzeł"
ul. Zwycięstwa 49
75-028 Koszalin